Մաթեմատիկաի հաշվետվություն

Մենք մաթեմատիկայի ժամանակ դաս ենք անում իսկ որբաթ օրը խաղ ենք խաղում։ Երբ որ մեր 100-երորդ պարապմունը եղավ մենք դաս չէինք արել որովհետև դա ընկեր Լիանան նշանակում էր տոնական դաս։ Մեր մոտ մաթեմը հավեսա անցնում։

Ամփոփում։
Սիրելի՛ սովորող, բլոգիդ «Մաթեմատիկա»բաժինը վերանայիր, բաց թողած աշխատանքները լրացրու։

Բլոգում  նոր գրություն բացիր, վերնագիրը գրիր.
Ամփոփում․ մաթեմատիկա
Ազատ շարադրանքով ներկայացրու երրորդ ուսումնական շրջանում (փետրվար-մայիս) հանրահաշվից և երկրաչափությունից  քո կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը:

Հուշող հարցեր։
1.
Քեզ դուր եկած ամենասիրելի թեման, հիմնավորումը։

Կոտորակներ


2.Ինչ նոր բան իմացար։

Ոչմիբան


3.Դասի դժվարությունները։

Իմ համար մաթեմի դասերը միքիչ դժվար էր


4.Քեզ ինչ տվեց առարկայի ուսուցումը։

Նոր բաներ սովորեցի մաթեմից


5.Ինչ նոր համակարգչային ծրագիր իմացար։

Geogebra 5


6.Ինչ կփոխեիր դասապրոցեսում։

Ոչմիբան


7.Ինչ առաջարկ  ունես։

Որ շատ մաքուր պահեն դասարանը


8. Առավաելագույնը տաս միավորով գնահատիր այս տարվա կատարածդ աշխատանքը։

Ես ինձի գնահատում եմ 8,5

Ուսումնական երրորդ շրջանի ամփոփում

Ես այս շրջանին մասնակցել եմ ուրբաթ ժամերգներին և համերգներին, բայց ես եռօրյա ջամբարներին չեմ մասնակցել բայց մյուս անգամ անպայման կմասնակց եմ։ և այս շրջանին մենք առարկաներում շատ և հետաքրքիր բաններ ենք սովորել։

Մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Բնագիտության հաշվետվություն

Ուսումնական երրորդ շրջանի ամփոփում (Բնագիտություն)

Տեխնոլոգիայի հաշվետվություն

Մայրենիի հաշվետվություն

Պատմության հաշվետվություն

Ռուսերենի հաշվետվություն

Անգլերենի հաշվետվություն

Պարապմունք 112

1.Կատարեք գումարում.

ա/                        բ/

3.8
20.2

2.Կատարեք հանում.

ա/             բ/

22.7
14.63

3.Արդյոք հավասա՞ր են հետևյալ թվերը.

  ա/                                             
բ

Այո
Այո

4. Համեմատել կոտորակները.

   ա/                                             
  բ/  

3,5
2,7

  5.  Համեմատել կոտորակները.   

ա/                                       
բ/

0,6>0,5
7,12

6. Կոտորակները գրել դիրքային գրառմամբ:

ա/                                   
բ/

1,54
35,416

7.Այս կոտորակներից որո՞նք են   տասնորդական կոտորակներ.

ա/          
բ/          
գ/          
դ/ 

ա, բ

8. Անվանե՛ք տասնորդական կոտորակի՝ ստորակետից հետո եղած բոլոր կարգերը․

ա․ 1-տասնորդական
2-հարյուրորդական
5-հազարերորդական

բ․ 3-տասնորդական
5-հարյուրորդական
8-հազարերորդական
1-տասհազարերորդական

գ․ 8-տասնորդական
9-հարյուրորդական
7-հազարերորդական
4-տասհազարերորդական

9. Համեմատել   տասնորդական կոտորակները.

ա/                       
բ/  

1/10 > 1/100
1/1000 < 1/100

10. Կազմել  խնդրի հավասարումը և լուծել:

Մտապահել են մի թիվ, ավելացրել են 8  և ստացել 30:

x+8=30
x=30-8=22
x=22

ՄԱՅՐԵՆԻԻ ԴԱՍԵՐՆ ԻՄ ԿՅԱՆՔՈՒՄ

5-րդ դասարանը ավարտելուց հետո մենք տեղափոխվեցինք Միջին դպրոց, որտեղ սկսեցինք ուսումնասիրել նոր առարկաներ նոր դասավանդողների հետ: 6-րդ դասարանում մայրենին շարունակեցինք ուսումնասիրել ընկեր Մերիի հետ: Ավելի խորացված ուսումնասիրեցինք քերականությունը՝ կետադրություն, ուղագրություն, հնչյունափոխություն և այլն: Ընկեր Մերին մեզ սովորեցրեց սիրել ընթերցանությունը: Ամեն շաբաթ ուրբաթ օրը մենք տրամադրել ենք ընթերցանության, իսկ հինգշթի օրը կետադրության կամ ուղագրության: Մենք անցել ենք շատ հետաքրքիր պատմվածքներ: Ընկեր Մերիի հետ վերլուծել ենք բոլոր կերպարներին: Արտահայտել ենք մեր մտքերը հերոսների և նրանց գործողությունների մասին, փորձել հասկանալ պատմվածքների դաստիրակչական իմաստը և այլն:

Պարապմունք 111

1. Կատարիր գործողությունը․
ա) 0,5 + 0,345 = 0.845
բ) 1,3 + 0,416 = 1.716
գ) 4,2 : 0,2 = 21
դ) 14,4 : 1,2 = 12
ե) 1,47 − 0,84 = 0.63
զ) 5,12 − 2,094 = 3.026

2. Կատարիր գործողությունը․
ա) 8,5 · 10 = 85
բ) 0,68 · 10 = 6.8
գ) 0,9 · 1000 = 900
դ) 1,8 · 1000 = 1800

3. Լուծիր  հավասարումը.
ա) 2x + 3x = 45
x = 9

բ) 2x + 5 + 3x = 70
x = 13

գ) 2x − x = 312
x = 104

դ) 12x − 3 = 45
x = 4

4. Լուծիր խնդիրները.
ա) Երկու գյուղերի միջև եղած հեռավորությունը 18 կմ է։ Ճանապարհորդն անցավ 5 անգամ ավելի, քան մնաց անցնելու։ Քանի՞ կմ  նա անցավ։
15

բ) Սովորողը  հաշվեց, որ օրվա անցած մասը 2 անգամ քիչ է մնացած մասից։ Ինչքա՞ն ժամանակ է անցել օրվա սկզբից։
8 ժամ

գ) Եղբայրը և քույրը հավաքում են բացիկներ։ Եղբոր մոտ 2 անգամ ավելի բացիկներ կան, քան քրոջ մոտ, իսկ ընդամենը նրանք ունեն 60 բացիկ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը քանի՞ բացիկ ունի։
Եղբայր — 40
Քույր — 20

դ)Երկու թվերի գումարը 201 է, իսկ տարբերությունը՝ 99։ Գտեք այդ թվերը։
51 + (51 + 99) = 201
150 — 51 = 99

5. Կատարիր գործողությունը
ա) 389 − 229 = 160
բ) −31 − 21 = -52

գ) −6 + 5 = -1
դ) 2 − 700 = -698
ե) 50 − 20 − 30 = 0
զ) 41 + 101 − 888 + 12 = -734
զ) −2 − 2 + 5 + 2 + 2 — 5 = 0

Цирк – это искусство, которое любят и взрослые, и дети

15-19 мая

Просмотрите ролик , обсудите

1.Ответьте на вопросы
Кто из вас бывал в цирке и что там видели?

я там видел разных талантливых людей выполняющих трюки, клоунов, дресировщиков и животных.


Что умеют делать на арене цирка разные артисты – люди и животные?

Люди в основном вытворяют трюки, а животные прыгают через кольцо или танцуют.

2.Прочитайте текст

На арене цирка

Цирк – это тоже театр, но артисты в нём не только люди, но и животные. Люди играют свои роли, животные – свои. Чтобы животные стали актёрами, их надо учить. Обучают животных дрессировщики. Они дрессируют животных, то есть учат их исполнять номера. На арене цирка выступают медведи и собаки, кошки и львы, обезьяны и голуби, лошади, слоны и тигры. Медведи катаются на велосипедах, на машинах, танцуют, ходят на задних лапах. Собачки бегают и прыгают, кошки катаются на спинах собак, львы прыгают через огненный обруч .В цирке выступают и фокусники. Зрители никак не могут понять, как эти артисты делают свои фокусы. Весь мир видел фокусы знаменитых армянских фокусников Арутюна и Амаяка Акопянов. В антракте на арену цирка выбегают клоуны. Обычно клоунов бывает двое. Один из них – весёлый, другой – грустный. На них смешные широкие штаны с большими карманами, огромные ботинки. У них большой красный нос, на голове часто бывает парик. Клоуны спорят друг с другом, толкают друг друга, падают, шутят и смешат зрителей. Самым известным армянским клоуном был Леонид Енгибаров. Армянский цирк знают во многих странах мира.3. Что вы можете добавить про армянский цирк? Напишите.

В Армянском цырке есть не только клоуны и животные, на пример я в цырке видела двух людей, котоые с завязанными глазамы, ходят по большому кругу который вертится, и им постоянно надо нагибатся или отходить в сторону, что бы не ударится.4. Переведите отрывок текста на армянский.

Каштанка
Молодая рыжая собака бегала взад и вперёд по улице. Иногда она останавливалась, поднимала то одну, то другую лапу и думала, как это она потерялась. Каштанка помнила, что по дороге она прыгала, забегала во дворы и бегала за собаками. Хозяин сердито кричал на неё, говорил, что она плохо себя ведёт.
Стало темно. Шёл крупный, пушистый снег. Никто не обращал на Каштанку внимания. Она села у какого-то подъезда и стала плакать. Ей было холодно и очень хотелось есть.

Թարգմանություն

Ջահել նարնջագույն շունը առաջ և հետ էր վազում փողոցի վրա:Մեկ մեկ նա կանգ էր առնում, բարձացնում էր մեկ ոտքը, և մյուսը և մտածում էր, թե ինչպես է նա կորել: Կաշտանկան հասկանում էր, որ ճանապարհին նա թռվռում էր, մտնում էր այգիներ և վազում էր շների հետևից: Տերը բղավում էր իր վրա ասելով, որ նա իրեն վատ է պահում:

Մթնեց: Գալիս էր փափուկ մեծ ձյունը: Ոչ մեկ Կաշտանկայի վրա ուշադրություն չեր դարձնում: Նա նստեց ինչ որ երթուղու մոտ և սկսեց լաց լինել: Նա մրսում էր, և նա շատ ուզում էր հաց ուտել:
Грамматический материал

5. Вставьте недостающие орфограммы. Объясните написание приставок.

Обманчивый лес

Однажды, охотясь в густом лесу, король Генрих напал на след прекрасной горной козы и, преследуя ее, отстал от своей охотничьей свиты на большое расстояние.

Раздраженные запахом зверя, его собаки так увлеклись погоней, что вскоре не стало слышно даже их лая. Между тем незаметно огущался вечер, и наступила ночь. Тут король понял, что заблудился. Издали доносились призывные звуки охотничьих рогов, но чем ближе, как казалось королю, он шел к ним, тем слабее звучали рога. С досадой вспомнил Генрих о том, как непокорны и капризны громкие звуки в горных лесах и какой предательский пересмешник – горное эхо. Но было уже поздно. Пришлось переночевать в лесу.

1. В субботу Мария ходила в банк, потому что она хотела обменять деньги.
2. В среду мы пойдём в библиотеку, потому что мы хотим взять новый учебник. 3. Вчера Андрей и Анна были в почте. 4. Сейчас я хочу пойти на выставку 5. В воскресенье мы
ездили в спортклуб 6. В субботу мои друзья пойдут на выставку.7. Наташа идет в кинотеатр «Родина», потому что
она хочет посмотреть новый фильм.
Слова: банк, библиотека, почта, выставка, спортклуб, кинотеатр «Родина».

 Напишите предложения, используя глаголы в настоящем времени.
Образец: Как вы … (чувствовать себя)? – Как вы себя чувствуете?
1. Где вы живешь? 2. Вы учитесь или работаешь? 3. Ваш друг занимается
спортом ? 4. Где вы покуаете продукты ? 5. Андрей ждёт Нину, а она опаздавает. 6. Вы хорошо танцуете? 7. А как вы поёте ? 8. Вы смотрите телевизор ? 9. Вы можете помочь мне ? 10. Я люблю
играть в футбол (любить).

Վնասակար սովորությունները և դրանց հետևանքները

Հարցեր՝

  1. Թվարկե՛ք հիվանդության մի քանի պատճառներ:

Մեխանիկական ազդեցություններ՝ կոտրվածք, այրվածք, վերք, թունավորում։
Վարակային հիվանդություններ՝ մանրեներ, շնչառական հիվանդություններ, սննդի հիվանդություններ։
Հյուսվածքային հիվանդություններ՝ նորագոյացություններ։
Հոգեկան հիվանդություններ։

2. Ե՞րբ է օրգանիզմը համարվում հիվանդ:

Երբ մի օրգան կամ նրանց խումբը դադարում է նորմալ աշխատելուց, օրգանիզմը հիվանդանում է։

3. Ի՞նչ վնասակար սովորություններ գիտեք:

ծխելը, համակարգիչ երկար ժամանակով օգտագործելը, ալկոհոլ խմելը, անկանոն քնելը կամ սնվելը։

4. Ինչպե՞ս կարելի է կանխել ձեզ հայտնի վնասակար սովորությունները:

ծխելը կարող է թոքերը փչացնել, առաջացնել քաղցկեղ։ Ալկոհոլ խմելը կարող է օրգաններին և համակարգերին վնասել և ինքնազգացողությունը վատացնել։ Համակարգիչ երկար օգտագործելը կարող է աչքերին վնասել և ժամանակի զգացողությունը վատացնել։ Անկանոն քնել կարող է գլխացավ և հոգնածություն առաջացնել։