Պարապմունք 58.

Թեմա՝ Ռացիոնալ թվերի համեմատումը
Սահմանում։ Երկու ռացիոնալ թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որը կոորդինատային ուղղի վրա գտնվում է ավելի աջ։1. Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.
ա) -3.½  < 3.1/2
բ) 24.¾ = 24.¾
գ) 0  >  -12.5/9
  դ) 0 <  + 156. 1/72.Իրար հավասա՞ր են արդյոք կոտորակները

ա)ոչ

բ)այո

գ)ոչ

դ)այո

ե)այո

զ)այո


3. Աճման կարգով գրե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.
-31.⅕,    -124.½,   0,   23,   -18,   -19.½,  101,   -46.⅞

-124 1/2, -46 7/8, -31 1/5, -19 1/2, -18, 0, 23, 1014. Նվազման կարգով գրե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.

-31.⅕,    -124.½,   0,   23,   -18,   -19.½,  101,   -46.⅞

101, 23, 0, -18, -19 1/2, -31 1/5, -46 7/8, -124 1/25. Գրե՛ք որևէ ամբողջ թիվ, որ կոորդինատային ուղղի վրա գտնվում է հետևյալ թվերի միջև․

ա) -2

բ)-6

գ) 7

դ) -5

ե) -11

զ) 18
Խնդիրներ ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի օրերի համար
6.Առաջին պարանը երկրորդից երկար է 72 մետրով: Երբ յուրաքանչյուր պարանից կտրեցին 5մ, ապա պարզվեց, որ առաջին պարանը երկրորդ պարանից 4 անգամ երկար է: Գտեք յուրաքանչյուր պարանի երկարությունը:

X+72-5=4×( x-5)

X+67=4x-20

87=3x
X=29

29+72=101մ7. Գտիր ամենամեծ եռանիշ թիվը, որի թվանշանների գումարը պարզ թիվ է:8. Մայր դպրոցից մինչև Գեղասահքի դպորց՝ 3կմ է: Աննան քայլքով այդ ճամանարհը անցավ 50 րոպեում: Գտիր Աննայի արագությունը (արտահայտած մ/վ-ով), եթե ամբողջ ճանապարհը անցել է հաստատուն արագությամբ:

3կմ=3000մ
50ր= 3000վ
3000/3000=1մ/վ9. Եվան չորս օրը մեկ գնում է լողավազան, իսկ Տիգրանը՝ վեց օրը մեկ: Հունվարի 26-ի հանդիպումից հետո նրանք հաջորդ անգամ լողազանում երբ կհանդիպեն:


12օր հետո


10. Նկար 1-ում ցույց տրված ամրոցը կառուցված է խորանարդներից։ Նկար 2-ում պատկերված է ամրոցը՝ վերևից։ Քանի՞ խորանարդ է պահանջվել ամրոցի կառուցման համար։

4×14+3×4=68

Պարապմունք 57

Առաջադրանքներ

1.Կոորդինատային առանցքի վրա պատկերենք 5 /2 կետը և նրա հակադիր կետը։2. Գրիր ռացիոնալ թվեր (5 հատ) նշիր դրանցից միայն բացասական թվերը։

-8/1, +6, +4/6, -9 5/6-8 400/6000


3. Կոորդինատային առանցքի ո՞ր մասում են գտնվում այն կետերը, որոնցով պատկերվում են.
ա) դրական կոտորակները,

Աջ-վերև


բ) բացասական կոտորակները:

ձախ-ներքև


4. Կոորդինատային առանցքի վրա պատկերե՛ք A (1 /2), B (2.1/2) կետերը, գտեք АB հատվածի երկարությունը։

2 սմ

5. Կոորդինատային առանցքի վրա պատկերե՛ք հետևյալ կետը.
ա) A (− 1. 1/ 2)
բ) B (− 2. 1/ 5)
գ) C (− 3 1 )
դ) D ( 4. 3/4)


6. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.
ա) –3 · -7 = 21,
բ) –10 · 0 = 0,
գ) –21 · -2 + 3 = 45,
դ) 6 · -6 = –36,
ե) –9 · 9 + 1 = –80,
զ) 2 – 3 · * = 20

7. Գրե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնց բացարձակ արժեքները 5-ից փոքր են։

-4, -3, -2, -1, 0


8. Գնել են երկու տեսակի կոնֆետներ` վճարելով ընդամենը 6500 դրամ: Առաջին տեսակի կոնֆետից, որի 1 կիլոգրամն արժե 2200 դրամ, գնել են 2 կգ: Մնացած գումարով գնել են երկրորդ տեսակի կոնֆետներ` 1 կիլոգրամը 700 դրամով: Երկրորդ տեսակի քանի՞ կիլոգրամ կոնֆետ են գնել:

2200×2=4400 (առաջին տեսակի գումարը)
6500-4400=2100 (երկրորդ տեսակի գումարը)
2100:700=3 կգ
Պատ.՝ 3կգ

Հաստատուն մագնիսներ

Որոշ մարմիններ երկար ժամանակ պահպանում են իրենց մագնիսական հատկությունները, դրանք կոչվում են հաստատուն մագնիսներ, կամ մագնիսներ:
Մագնիսները լինելով իրարից հեռու, էլեկտրականացած մարմինների նման կարող են փոխազդել: Պողպատը, կոբալտը, երկաթը և մի քանի այլ համաձուլվածքներ մագնիսական երկաթաքարի հետ շփվելիս ձեռք են բերում մագնիսական հատկություններ:

Երկաթի, նիկելի և մի քանի այլ մետաղների համաձուլվածքներից պատրաստում են ուժեղ մագնիսական հատկություններով օժտված մագնիսներ:
Մագնիսի այն մասերը, որտեղ մագնիսական ազդեցությունն առավել ուժեղ է, անվանում են մագնիսական բևեռներ:
Ուժեղ տաքացման ժամանակ մագնիսները կորցնում են իրենց մագնիսական հատկությունները: Այս երևույթը կոչվում է ապամագնիսացում:
Մագնիսների օգտագործման բնագավառը լայն է: Մագնիսներ կան մանկական խաղալիքներում, բարձրախոսներում, հեռախոսներում: Կիրառվում են տեխնիկայի շատ բնագավառներում, կենցաղում, բժշկության մեջ:
Ծանոթ ենք կողմնացույցին: Կողմնացույցի մագնիսական սլաքը փոքր է, հաստատուն մագնիս է, որը կողմնացույցի հիմնական մասն է: Կողմնացույցի աշխատանքը պայմանավորված է նրանով, որ Երկիրը նույնպես մագնիս է՝ իր մագնիսական բևեռներով: Կողմնացույցի սլաքի հյուսիսային բևեռը ձգվում է Երկրի մագնիսական հարավային բևեռի կողմից՝ որպես տարանուն բևեռներ և ուղղվում դեպի այն: Այդ պատճառով կողմնացույցի սլաքի հարավային բևեռը ուղղվում է Երկրի մագնիսական Հյուսիսային բևեռի կողմը:Լրացուցիչ նյութեր  հաստատուն մագնիսի մասին
Դիտեք հետևյալ տեսանյութը:

Читать далее «Հաստատուն մագնիսներ»

Моя неделя

  1. Прочитайте текст

В понедельник, во вторник и в среду Армине всегда на уроках в школе на улице“Раффи”: она слушает учителя, много говорит, иногда встречает подругу и обедает в столовой, потом пишет письма, читает книги и много звонит. Вечером в понедельник, в среду и во вторник она занимается в школе и потом покупает в магазине молоко, хлопья и молоко на завтрак.

    Утром в четверг она не идет в школу, она ест завтрак, пьет молоко, иногда смотрит сериал или слушает музыку. Потом она изучает английский язык в языковой школе и делает домашнее задание в кофейне Старбакс. Там она покупает большой сладкий капучино или зеленый несладкий чай и миндальный круассан. В четверг вечером она слушает радио или английский подкаст.

     В пятницу Армине идет в школу, выполняет уроки и читает журнал вечером.

    В субботу Армине часто слушает музыку, потом читает книгу и смотрит фильм. Она отдыхает, потому что это её выходной.

    В воскресенье Армине всегда убирает комнату, пишет упражнения, смотрит видео на Ютюбе и пишет сообщения.

2. Ответьте на вопросы/

  1. Кого Армине встречает в понедельник, во вторник и в среду?

Подругу

  1. Что она делает вечером в понедельник?

Она идет в магазин, и занимается в школе.

  1. Что она ест и пьёт на завтрак?

Молоко и хлопя

  1. Что она делает и покупает в Старбаксе?

Она покупает болшой сладкий капучино

или несладкий зелений чай, а из еду круасан.

  1. В воскресенье Армине делает домашнее задание?

Да

  1. Что она убирает в воскресенье?

Дом

  1. Что Армине смотрит на Ютюбе в выходной?

Видео

Читать далее «Моя неделя»

Մայրենի 1/30/2023

Առաջադրանքներ՝

  1. Նշված արմատներով կազմի՛ր հոդակապով և ածանցավոր բառեր, օրինակ՝

Արմատ՝ արև

Ածանցավոր՝ արև+ային

Հոդակապով՝ արև+ա+ծաղիկ

Թագ — թագ+ավոր

Թագ — թագ+ա+գրել

Մարդ — մարդ+կային

Մարդ —մարդ+ա+կեր

Գիր — Գիր+ք

Գիր — Ձեռ+ա+գիր

Մազ — Ան+մազ

Մազ — Մազ+ա+կալ

Դաս — Դաս+արան

Դաս — Դաս+ա+գիրք

Ձեռ —Ձեռ+նոց

Ձեռ —Ձեռ+ա+գիր

Արմատածանց,  հոդակապ

Ա․Արմատը բառի հիմնական իմաստն արտահատող մասն է, հիմքը: Արմատը արտահայտում է բառի հիմնական իմաստը և չի բաժանվում բաղադրիչների:

Օրինակ՝ թագ արմատից ունենք թագավորանթագթագուհի բառերը:

Բ․Բառի վերջից կամ  սկզբից ավելացող մասնիկները, որոնք փոխում են բառի իմաստը և կազմում նոր բառեր, կոչվում են ածանցներ:

Օրինակ՝ տուն-անտունգիրգրություն, խմորխմորեղեն:

Այս բառերի անությունեղեն մասնիկները ածանցներ են:

Գ․ Ա ձայնավորը, որն իրար է կապում բաղադրյալ բառի տարբեր բաղադրիչները, կոչվում է հոդակապ․ օրինակ՝ ծով+ա+նկար

Առաջադրանքներ՝

1.Տրված բառերը կազմող մասերն առանձնացրո՛ւԱրմատներն ընդգծիր:

Օրինակ՝ մայրություն – մայր + ություն

անամոթ, ամպոտ, քարոտ, օդային, դժգոհ, հեռավոր, բարություն, գրավոր, անորոշ,  տհաճ:

անամոթ – ան + ամոթ
ամպոտ – ամպ + ոտ
քարոտ – քար + ոտ
օդային – օդ + ային
դժգոհ – դժ + գոհ
հեռավոր – հեռու + ավոր
բարություն – բարի + ություն
գրավոր – գիր + ավոր
անորոշ – ան + որոշ
տհաճ – տ + հաճ

2. Գտիր հետևյալ բառերի ընդհանուր արմատները:

ամառանոց, ամառային – ամառ
ջերմություն, ջերմանավ – ջերմ
նավահանգիստ, նավավար – նավ
վարիչ, վարել, ղեկավար – վար
հազարավոր, հազարամյակ – հազար

3. Կազմիր նոր բառեր հետևյալ արմատներով ու ածանցներով՝

քար, հող, դաս, տուն, երկար, հերոս, սխալ

ային, արան, ավոր, անք, ավուն

քարոտ, հողոտ, անհող, դասարան, դասասենյակ, դասամիջոչ, դասընկեր, անտուն, տնային, երկարավուն, հերոսական, անսխալ, սխալական։

4. Բառաշարքից առանձնացրո՛ւ  հոդակապ ունեցող բառերը(կան բառերորոնցում հոդակապ չկա)։ Հոդակապ ունեցող բառերում գունավորի՛ր արմատները և հոդակապը։

Օրինակ՝ Հյուրախաղ հյուր+ա+խաղ

Օձաձուկ, լայնարձակ, մրգահյութ,փորձանոթ, հողագունդ, արծաթագործ,նախշազարդ, ալրաղաց, հայազգի, ծաղկափոշի, նույնարմատ, ծառատունկ:

Օձաձուկ-օձ-ա-ձուկ

Մրգահյութ-մ/ի/րգ-ա-հյութ

Հողագունդ-հող-ա-գունդ

Արծաթագործ-արծաթ-ա-գործ

Նաշխազարդ-նաշխ-ա-զարդ

Ծաղկափոշի-ծաղ/ի/կ-ա-փոշի

Ծառատունկ- ծառ-ա-տունկ

Ամփոփում ձմեռային ճամբար

Մենք մեր առաջին ձմեռային ջամբարը միջին դպրոցում։ Ես իմ ընկերներով ձմեռային ջամբարը անցկացրել էնք ընկեր Ռինայի մոտ, այնտեղ շատ հավես նախագծեր էնք անցել և սահադաշտ էինք գնացել։ Մենք ընկեր Ռինայի հետ գնացել էինք պոնչիկանոց որ պոնչիկ ուտեց բայց պոնչիկանոցում չեղավ ուտել որովհետև տեղ չեր լինի դրահամար գնեցինք ու եկանք դպրոց թեյով խմեցինք։ Այս ջոկատը ինձ շատ դուր եկավ։

Ներսիսյան դպրոցի մասին

Ներսիսյան դպրոցը հայտնի նաև որպես Թիֆլիսի Ներսիսյան հայ առաքելական ճեմարան)՝ հայկական միջնակարգ դպրոցների մեջ ամենանշանավորն է և բացառիկ դեր է խաղացել հայ ժողովրդի կյանքում։ Ներսիսյան դպրոցը մեկ դարի ընթացքում տվել է շուրջ 2000 շրջանավարտ, որոնց մեջ մեծ թվով գրողներ, գիտնականներ, հասարակական-քաղաքական ու պետական գործիչներ, հայտնի մանկավարժներ և այլք։

Մայրենի հաշվետվություն

Մենք մայրենիի ժամանակ մենք անցնում ենք հետաքրքիր առասպելներ և հեքիաթներ։ Այսօր մենք մայրենիի ժամանակ խաղացել էինք վիկտորինա որը չորսը թիմերով խաղացել ենք։ Ընկեր Մերին տարբեր հարցեր էր տալիս առասպելներից ու հեքիաթներից մենք թղթի վրա գրում ենք ու տալիս ենք որ ընկեր Մերին նայի ճիշտ է թե սխալ է։

Ռուսերեն հաշվետվություն

Когда я бываю в уроке по русскому мы делали много разных уроков и проектов. Мне больше нравится проекты потомучто там бывает интиресные, забавные и новогодние проекты, мне больше понравилось из проектов сладкое королевство потомучто нам сказали готовить и снимать как готовить сладости своими руками, и мы с мамой приготовили вафли. Теперь мы сейчас проходим новогодние уроки и проекты потомучто в этот месяц будет новий год