ՓԱՐՎԱՆԱ

I
Բարձրագահ Աբուլն ու Մըթին սարեր
Մեջք մեջքի տըված կանգնել վեհափառ,
Իրենց ուսերին, Ջավախքից էլ վեր՝
Բըռնած պահում են մի ուրիշ աշխարհ:

Ասում են՝ էնտեղ արծըվի նըման,
Ծիծղուն, կապուտակ երկընքի ծոցում,
Նըստում էր էն սեգ սարերի արքան
Իրեն Փարվանա ճերմակ ամրոցում:

Փարվանա արքան մի աղջիկ ուներ.

Ու ոչ մի որսկան դեռ իրեն օրում
Էնքան գեղեցիկ եղնիկ չէր տեսել`
Իր որսն անելիս Մըթին սարերում:

Աշխույժ մանկությամբ զարդարում էր նա
Ծերության օրերն ու սարերն իր հոր,

Ու ապրում էր ծեր արքան Փարվանա
Իրեն էն քընքուշ ծաղկով բախտավոր:

Մեծ բախտը սակայն առաջևն էր դեռ.
Եկավ էն օրն էլ հասավ երջանիկ,
Ու ղըրկեց արքան ուրախ դեսպաններ

Ամեն մի ամրոց, ամեն արքունիք:

Читать далее «ՓԱՐՎԱՆԱ»

Մայրենի բալլադը

 1. Գտնում ենք մգեցված բառերի բացատրությունները:
  վեհափառ — հպարտ
  Ծիծղուն — ուրախ
  սեգ — գոռոզ
  դեսպաններ — լրաբեր
  չնաշխարհիկ — գեղեցիկ
  ամեհի — կատաղի
  Կըտրիճները — քաջ
  Ապարանքի — պալատ
  Դըրանիկներ — պալատական
  նաժիշտներ — սպասավոր

Ինչ է բալլադը

Բալլադ (իտալերեն՝ ballare, «պարել», «պարերգ», «պարերգություն»), չափածո պատմողական բնույթի ստեղծագործություն։

Բալլադը քնարա-վիպերգական բանաստեղծություն է, որի մեջ ավանդական, պատմական կամ այլ թեմայով ստեղծված սյուժեն ծավալվում է հեղինակի հույզերի և խոհերի բացահայտմանը զուգընթաց։

Միջին դարերում եվրոպական երկրներում (ԻտալիաՖրանսիա) բալլադ կոչվում էին երգի ու պարի ուղեկցությամբ կատարվող քնարական բանաստեղծությունները, որոնք հատուկ տաղաչափական կառուցվածք ունեին։ Բալլադը մեծ մասամբ բաղկացած էր 28 տողից և ուներ կառուցվածքի կայուն ձև (երեք ութտողանի տներ և վերջում մեկ քառատող, որոնց մեջ գործ են ածվում միևնույն հանգերը և կրկնվում է միևնույն եզրափակիչ տողը)։

Կետադրության օր

Կետադրել տեքստերը։

Չէ որ կան մարդիկ, որոնց համար կյանքում ամենաթանկ և ամենալավ բանը իրենց հոգու կամ մարմնի որևէ հիվանդությունն է: Նրանք իրենց ողջ կյանքի ընթացքում դրանով են զբաղվում, և միայն դրանով են կենդանի նրա պատճառով տառապանք կրելով` նրանք դրանով են սնվում, ուրիշներին գանգատվում են այդ հիվանդությունից ու դրանով մերձավորների ուշադրությունը դարձնում իրենց վրա:

Դրա համար իբրև հատուցում` մարդկանց կարեկցությունն են վաստակում ու դրանից բացի ոչինչ չունեն: Վերցրեք նրանցից այդ հիվանդությունը, բժշկեցեք նրանց, և նրանք կդժբախտանան, որովհետև կզրկվեն ապրելու միակ միջոցից. այն ժամանակ նրանք ներքուստ դատարկ կլինեն: Երբեմն մարդու կյանքն այնքան աղքատ է լինում, որ նա ակամայից ստիպված է լինում գնահատել իր արատը և նրանով ապրել, և կարելի է ասել, որ մարդիկ հաճախ ձանձրույթից են արատավոր դառնում:

Читать далее «Կետադրության օր»

Պարապմունք 58.

Թեմա՝ Ռացիոնալ թվերի համեմատումը
Սահմանում։ Երկու ռացիոնալ թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որը կոորդինատային ուղղի վրա գտնվում է ավելի աջ։



1. Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.
ա) -3.½  < 3.1/2
բ) 24.¾ = 24.¾
գ) 0  >  -12.5/9
  դ) 0 <  + 156. 1/7



2.Իրար հավասա՞ր են արդյոք կոտորակները

ա)ոչ

բ)այո

գ)ոչ

դ)այո

ե)այո

զ)այո


3. Աճման կարգով գրե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.
-31.⅕,    -124.½,   0,   23,   -18,   -19.½,  101,   -46.⅞

-124 1/2, -46 7/8, -31 1/5, -19 1/2, -18, 0, 23, 101



4. Նվազման կարգով գրե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.

-31.⅕,    -124.½,   0,   23,   -18,   -19.½,  101,   -46.⅞

101, 23, 0, -18, -19 1/2, -31 1/5, -46 7/8, -124 1/2



5. Գրե՛ք որևէ ամբողջ թիվ, որ կոորդինատային ուղղի վրա գտնվում է հետևյալ թվերի միջև․

ա) -2

բ)-6

գ) 7

դ) -5

ե) -11

զ) 18




Խնդիրներ ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի օրերի համար
6.Առաջին պարանը երկրորդից երկար է 72 մետրով: Երբ յուրաքանչյուր պարանից կտրեցին 5մ, ապա պարզվեց, որ առաջին պարանը երկրորդ պարանից 4 անգամ երկար է: Գտեք յուրաքանչյուր պարանի երկարությունը:

X+72-5=4×( x-5)

X+67=4x-20

87=3x
X=29

29+72=101մ



7. Գտիր ամենամեծ եռանիշ թիվը, որի թվանշանների գումարը պարզ թիվ է:



8. Մայր դպրոցից մինչև Գեղասահքի դպորց՝ 3կմ է: Աննան քայլքով այդ ճամանարհը անցավ 50 րոպեում: Գտիր Աննայի արագությունը (արտահայտած մ/վ-ով), եթե ամբողջ ճանապարհը անցել է հաստատուն արագությամբ:

3կմ=3000մ
50ր= 3000վ
3000/3000=1մ/վ



9. Եվան չորս օրը մեկ գնում է լողավազան, իսկ Տիգրանը՝ վեց օրը մեկ: Հունվարի 26-ի հանդիպումից հետո նրանք հաջորդ անգամ լողազանում երբ կհանդիպեն:


12օր հետո


10. Նկար 1-ում ցույց տրված ամրոցը կառուցված է խորանարդներից։ Նկար 2-ում պատկերված է ամրոցը՝ վերևից։ Քանի՞ խորանարդ է պահանջվել ամրոցի կառուցման համար։

4×14+3×4=68

Պարապմունք 57

Առաջադրանքներ

1.Կոորդինատային առանցքի վրա պատկերենք 5 /2 կետը և նրա հակադիր կետը։



2. Գրիր ռացիոնալ թվեր (5 հատ) նշիր դրանցից միայն բացասական թվերը։

-8/1, +6, +4/6, -9 5/6-8 400/6000


3. Կոորդինատային առանցքի ո՞ր մասում են գտնվում այն կետերը, որոնցով պատկերվում են.
ա) դրական կոտորակները,

Աջ-վերև


բ) բացասական կոտորակները:

ձախ-ներքև


4. Կոորդինատային առանցքի վրա պատկերե՛ք A (1 /2), B (2.1/2) կետերը, գտեք АB հատվածի երկարությունը։

2 սմ

5. Կոորդինատային առանցքի վրա պատկերե՛ք հետևյալ կետը.
ա) A (− 1. 1/ 2)
բ) B (− 2. 1/ 5)
գ) C (− 3 1 )
դ) D ( 4. 3/4)


6. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.
ա) –3 · -7 = 21,
բ) –10 · 0 = 0,
գ) –21 · -2 + 3 = 45,
դ) 6 · -6 = –36,
ե) –9 · 9 + 1 = –80,
զ) 2 – 3 · * = 20

7. Գրե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնց բացարձակ արժեքները 5-ից փոքր են։

-4, -3, -2, -1, 0


8. Գնել են երկու տեսակի կոնֆետներ` վճարելով ընդամենը 6500 դրամ: Առաջին տեսակի կոնֆետից, որի 1 կիլոգրամն արժե 2200 դրամ, գնել են 2 կգ: Մնացած գումարով գնել են երկրորդ տեսակի կոնֆետներ` 1 կիլոգրամը 700 դրամով: Երկրորդ տեսակի քանի՞ կիլոգրամ կոնֆետ են գնել:

2200×2=4400 (առաջին տեսակի գումարը)
6500-4400=2100 (երկրորդ տեսակի գումարը)
2100:700=3 կգ
Պատ.՝ 3կգ

Հաստատուն մագնիսներ

Որոշ մարմիններ երկար ժամանակ պահպանում են իրենց մագնիսական հատկությունները, դրանք կոչվում են հաստատուն մագնիսներ, կամ մագնիսներ:
Մագնիսները լինելով իրարից հեռու, էլեկտրականացած մարմինների նման կարող են փոխազդել: Պողպատը, կոբալտը, երկաթը և մի քանի այլ համաձուլվածքներ մագնիսական երկաթաքարի հետ շփվելիս ձեռք են բերում մագնիսական հատկություններ:

Երկաթի, նիկելի և մի քանի այլ մետաղների համաձուլվածքներից պատրաստում են ուժեղ մագնիսական հատկություններով օժտված մագնիսներ:
Մագնիսի այն մասերը, որտեղ մագնիսական ազդեցությունն առավել ուժեղ է, անվանում են մագնիսական բևեռներ:
Ուժեղ տաքացման ժամանակ մագնիսները կորցնում են իրենց մագնիսական հատկությունները: Այս երևույթը կոչվում է ապամագնիսացում:
Մագնիսների օգտագործման բնագավառը լայն է: Մագնիսներ կան մանկական խաղալիքներում, բարձրախոսներում, հեռախոսներում: Կիրառվում են տեխնիկայի շատ բնագավառներում, կենցաղում, բժշկության մեջ:
Ծանոթ ենք կողմնացույցին: Կողմնացույցի մագնիսական սլաքը փոքր է, հաստատուն մագնիս է, որը կողմնացույցի հիմնական մասն է: Կողմնացույցի աշխատանքը պայմանավորված է նրանով, որ Երկիրը նույնպես մագնիս է՝ իր մագնիսական բևեռներով: Կողմնացույցի սլաքի հյուսիսային բևեռը ձգվում է Երկրի մագնիսական հարավային բևեռի կողմից՝ որպես տարանուն բևեռներ և ուղղվում դեպի այն: Այդ պատճառով կողմնացույցի սլաքի հարավային բևեռը ուղղվում է Երկրի մագնիսական Հյուսիսային բևեռի կողմը:



Լրացուցիչ նյութեր  հաստատուն մագնիսի մասին
Դիտեք հետևյալ տեսանյութը:

Читать далее «Հաստատուն մագնիսներ»

Կայծակ

Կայծակ: Երկու տարանուն լիցքերով լիցքավորված մարմինները մոտեցնելիս առաջանում է կայծ, և ճայթուն է լսվում: Այս երևույթն անվանում են էլեկտրական պարպում: Յուրաքանչյուրս երկնակամարի վրա տեսել ենք կայծակի բռնկումը և լսել ենք որոտի խլացուցիչ ձայնը:
Կայծակի երկարությունը հասնում է մի քանի կիլոմետրի: Կայծային պարպման ժամանակ առաջանում է ձայնային ալիք՝ որոտ:

Կայծակը բնության ահեղ երևույթներից է, և նրա հարվածը խիստ վտանգավոր է: Այն ավելի հաճախ հարվածում է Երկրի մակերևույթից վեր խոյացող առարկաներին, առանձին շինություններին, միայնակ ծառերին, կենդանիներին և մարդկանց:
Շենքերը կայծակի հարվածից պաշտպանում են հատուկ սարքերի՝ շանթարգելի օգնությամբ: Շանթարգելը մետաղյա ձող է, որն ամրացվում է շինության պատի երկայնքով: Ձողի վերին՝ սրածայր մասը պաշտպանվող շենքից բարձր է: Ձողի ստորին մասին զոդակցում են պղնձյա թիթեղ, որը թաղում են հողի մեջ (հողակցում): Ամպրոպաբեր ամպերից էլեկտրական լիցքերը շանթարգելի միջով անցնում են հողի մեջ՝ չվնասելով շինությունը:
Եթե փոթորկի ժամանակ գտնվում ենք բաց երկնքի տակ կամ բաց տարածքում, կայծակից պաշտպանվելու համար պետք է հեռու մնալ երկնասլաց առարկաներից, մետաղյա շինություններից, միայնակ ծառերից, խոտի դեզերից և ժայռերից:
Փոթորկի ժամանակ շատ կարևոր է ոչ միայն տեղանքի ճիշտ ընտրությունը, այլև մարմնի ճիշտ կեցվածքը: Վտանգավոր է պառկելը: Կարող եք տուժել ոչ թե անմիջական հարվածից, այլ գետնի էլեկտրական դաշտից, որն առաջանում է, երբ կայծակը հարվածում է մոտական ծառին կամ այլ բարձրադիր առարկայի:

Կայծակի մասին



Հարցեր՝
1.Ինչպե՞ս է առաջանում կայծակը: Ի՞նչ է որոտը:

Читать далее «Կայծակ»

Моя неделя

 1. Прочитайте текст

В понедельник, во вторник и в среду Армине всегда на уроках в школе на улице“Раффи”: она слушает учителя, много говорит, иногда встречает подругу и обедает в столовой, потом пишет письма, читает книги и много звонит. Вечером в понедельник, в среду и во вторник она занимается в школе и потом покупает в магазине молоко, хлопья и молоко на завтрак.

    Утром в четверг она не идет в школу, она ест завтрак, пьет молоко, иногда смотрит сериал или слушает музыку. Потом она изучает английский язык в языковой школе и делает домашнее задание в кофейне Старбакс. Там она покупает большой сладкий капучино или зеленый несладкий чай и миндальный круассан. В четверг вечером она слушает радио или английский подкаст.

     В пятницу Армине идет в школу, выполняет уроки и читает журнал вечером.

    В субботу Армине часто слушает музыку, потом читает книгу и смотрит фильм. Она отдыхает, потому что это её выходной.

    В воскресенье Армине всегда убирает комнату, пишет упражнения, смотрит видео на Ютюбе и пишет сообщения.

2. Ответьте на вопросы/

 1. Кого Армине встречает в понедельник, во вторник и в среду?

Подругу

 1. Что она делает вечером в понедельник?

Она идет в магазин, и занимается в школе.

 1. Что она ест и пьёт на завтрак?

Молоко и хлопя

 1. Что она делает и покупает в Старбаксе?

Она покупает болшой сладкий капучино

или несладкий зелений чай, а из еду круасан.

 1. В воскресенье Армине делает домашнее задание?

Да

 1. Что она убирает в воскресенье?

Дом

 1. Что Армине смотрит на Ютюбе в выходной?

Видео

Читать далее «Моя неделя»

Մայրենի 1/31/2023

 • Լրացրո՛ւ մեկից ավելի արմատ և ածանց ունեցող (բարդածանցավոր) բառերի շարքը:
  • Սառնասրտություն, կիսագնդային, հեռախոսավարուհի, շուրջերկրյա:

 • Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր բաղադրյալ բառերով:
 • Սաղարթախիտ, գեղեցիկ քանդակված, նուրբ ճաշակով, լեռնային աշխարհ, բարձր գագաթ ունեցող, թմբուկ խփել, սարսափ ազդող, ասֆալտով պատված, դանդաղ սահող, քաղաքին հատուկ: