Պարապմունք 45

-6-(-3)= -6+(-3)

9-(+13)=9+13

17-(+24)=17+24

-13-(-19)= -13+(-19)

13-(-27)=13+27

-15-(+10)=-15+(-2)

6-8= 6+(-8)=-(8-6)= -2

4-10= 4+(-10)=-(10-4)= -6

5-20= 5+(-20)=-(20-5)= -15

6-11= 6+(-11)=-(11-6)= -5

8-13= 8+(-13)=-(13-8)= -5

8-24= 8+(-24)=-(24-8)= -16

24-48= 24+(-48)=-(48-24)= -24

35-47= 35+(-47)=-(47-35)= -12

64-71= 64+(-71)=-(71-64)= -7

91-119= 91+(-119)=-(119-91)= -38

62-89= 62+(-89)=-(89-62)= -27

67-105= 67+(-105)=-(105-67)= -38

Читать далее «Պարապմունք 45»

Պարապմունք 42

Առաջադրանքներ
1.Հաշվե՛ք
ա) − 1 + (−2)= -3
բ) − 2 + (−1),= 3
գ) − 2 + (−4),= 6
դ) − 5 + (−1),= 6
ե) − 3 + (−8),= 11
զ) − 4 + (−11)= 15

2.Հաշվեք.
ա) − 9 + (−2)= -11
բ) − 7 + (−3),= -10
գ) − 13 + (−8),= -21
դ) + 12 + (+ 23),= +35
ե) − 25 + (−7),= -32
զ) + 18 + (+ 42)= +60

3. Գտե՛ք գումարը.
ա) − 1 + (+ 2) = +3
բ) + 5 + (−2) = +7
գ) − 4 + (+ 1) = -5
դ) − 8 + (+ 2) = -10
ե) + 7 + (−9) = -16
զ) − 10 + (-10) = -20

Читать далее «Պարապմունք 42»

Պարապմունք 40.

Թեմա՝ Ամբողջ թվերի համեմատումը

Երկու ամբողջ թվերից մեծ է այն թիվը, որն ամբողջ թվերի շարքում մյուսից աջ է։
Օրինակ՝
1 > −1,
− 2 > −6,
0 > −5,
−10 < 2,
որովհետև ամբողջ թվերի շարքում 1-ը −1-ից աջ է, իսկ −2-ը −6-ից աջ է և այլն:
Ամբողջ թվերի համեմատման կանոնից հետևում է, որ ցանկացած դրական թիվ մեծ է 0-­ից, ցանկացած բացասական թիվ փոքր է 0-­ից։
Ցանկացած դրական թիվ մեծ է ցանկացած բացասական թվից։


Օրվա աշխատանքը՝
1.Համեմատե՛ք թվերը
ա) 5 > 0,
բ) −5 < 0,
գ) 7 > 0,
դ) −7 < 0,
ե) 8 > −7,
զ) −3 > 100: 

2.Համեմատե՛ք թվերը 
ա) −9 < −6,
բ) −3 > −20,
գ) −7 > −15,
դ) −25 < −1,
ե) −20 < 0,
զ) 0 > −40,
է) −8 < 13,
ը) 128 > −300,
թ) −5 > −6:

3. Համեմատե՛ք թվերը
ա) 728 և 800,
բ) −296 և 1,
գ) −999 < 2,
դ) 0 > −500,
ե) 725 < 0,
զ) −600 < −5,
է) −856 < −100,
ը) −51 > −510,
թ) 326 < 32: 

4. Թվերը գրե՛ք աճման կարգով 

ա) 400, −400, 0, 236, −528, 

բ) 752, 0, −35, −257, 432: 

ա) -528, -400, 400, 236, 0

բ) -35, -257, ,432,


5. Թվերը գրե՛ք նվազման կարգով

 ա) − 250, 367, 0, − 8, 12, −400, 

բ) −790, 790, 0, −9, −12, 425: 

ա) 367, 12, 0, -8, -250, -400
բ)790, 425, 0, -9, -12, -790

6. Գտե՛ք տարբերությունը

 ա) |+5| − |−5|, =0

բ) |−5| − |+5|, =0

գ) |+3| − |−3|, =0

դ) |−3| − |+3|։=0

Читать далее «Պարապմունք 40.«

Պարապմունք 39.

Թեմա՝ Թվի բացարձակ արժեք
Դրական թվի մոդուլ անվանում են հենց այդ թիվը։ Օրինակ՝ +3 թվի մոդուլը +3-ն է, գրում են այպես.
|+ 3| = + 3։
Բացասական թվի մոդուլ անվանում են նրա հակադիր (դրական) թիվը։
Օրինակ՝ −4 թվի մոդուլը +4-ն է, գրում են.
|−4| = + 4։ Այսպիսով՝ զրոյից տարբեր ամբողջ թվի մոդուլը դրական թիվ է։ Հակադիր թվերն ունեն նույն մոդուլը։ |2| = |−2|, |+3| = |−3| = +3, |−5| = |+5| = + 5։
0-ի մոդուլ 0-ն է, գրում են. |0| = 0։

Առաջադրանքներ:
1. Լրացրե՛ք բացթողումը, կարդացե՛ք ստացված գրառումը.
ա) |+1| = 1
բ) |-6| = 6
գ) |0| = 0
դ) |-3| = 3
ե) |+7| = 7
զ) |-8| = 82. Գտե՛ք տվյալ թվի մոդուլը. +2, −2, +5, −5, +8, −10, +100, +0, −3: 221.

|+2| = 2
|-2| = 2
|+5| = 5
|-5| = 5
|+8| = 8
|-10| = 10

|+0| = 0

|+100| = 100
|-3| = 33. Նշե՛ք երկու տարբեր թվեր, որոնց մոդուլները հավասար լինեն:

-4

+44.  2, 5, −3, 10, −17 թվերից յուրաքանչյուրի համար նշե՛ք նույն մոդուլն ունեցող մեկ այլ թիվ:

-2, -5, +3, -10, +175. Նշե՛ք երկու թիվ, որոնց մոդուլը լինի.
ա) 2 — +2, -2
բ) 7 — +7, -7
գ) 9 — +9, -9
դ) 8 — +8, -86. Կատարե՛ք գործողությունը.
ա) |+ 6| + |+ 7| = 13
բ) |− 9| + |− 8| = 17
գ) |− 6| + |+ 7| = 13
դ) |+ 8| + |+ 9| = 17

Читать далее «Պարապմունք 39.«

Պարապմունք 38.

Թեմա՝ Հակադիր թվեր
Համարում են, որ եթե ամբողջ թվից առաջ դրվի «+» նշան, ապա դրանից թիվը չի փոխվի: Օրինակ՝ 5 թիվը կարելի է գրել նաև + 5 ձևով,  − 5 թիվը՝ + (−5) ձևով.
5 = + 5,
−5 = + (−5)
Ամբողջ թվերի շարքը կարելի է գրել նաև այսպես
. . . . , − 5, − 4, − 3, − 2, − 1, 0, + 1, + 2, + 3, + 4, + 5, . . . :
Այն թվերը, որոնք միայն նշանով են տարբերվում, անվանում են հակադիր թվեր։
Օրինակ՝ 
+ 1 և − 1
 − 5 և + 5,
 + 10 և − 10
այս թվերը հակադիր են:
Եթե ամբողջ թվից առաջ դրվի «−» նշան, ապա արդյունքում կստացվի այդ թվի հակադիրը: Օրինակ՝ − (+ 1) = − 1,  −(−2) = +2
Ընդունվում է, որ − 0= 0 = + 0 ուրեմն 0-ն ինքն իր հակադիրն է:

Առաջադրանքներ:
1. Ո՞ր թվերն են անվանում հակադիր: Բերե՛ք հակադիր թվերի օրինակներ:

Թիվը չի փոխվում իսկ նշանը փոխվում է։ -1 = +1


2. Ո՞ր թիվն է 0 թվի հակադիրը:

0


3. Ի՞նչ կստացվի, եթե ամբողջ թվից առաջ դրվի.
ա) «+» նշան

 չի փոխվում


բ) «−» նշան

դառնում է հակադիրը

Читать далее «Պարապմունք 38.«

Պարապմունք 37.

Թեմա՝ Ամբողջ բացասական թվեր

Զրոյից փոքր թվերը կոչվում են բացասական թվեր։
Զրոյից 1-ով փոքր թիվը նշանակվում է այսպես՝ –1 (կարդացվում է «մինուս մեկ»)։
Պարզ է, որ պիտի տեղի ունենա հետևյալ հավասարությունը. –1 = 0 – 1։
-1-ը այսպես կոչված ամբողջ բացասական թվերից առաջինն է։ Հաջորդ ամբողջ բացասական թիվը –2-ն է («մինուս երկու»). այն 1-ով փոքր է –1-ից։
Այսինքն՝ –2 = –1 – 1։
Նրան հաջորդում է – 3 թիվը.
–3 = –2 – 1 = –1 – 1 – 1։
Այսպես շարունակելով՝ կարելի է կազմել միանիշ բացասական թվերի հետևյալ աղյուսակը.
–1 = 0 – 1
–2 = – 1 – 1 = 0 – 1 – 1
–3 = –2 – 1 = 0 – 1 – 1 – 1
–4 = –3 – 1 = 0 – 1 – 1 – 1 – 1
–5 = –4 – 1 = 0 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1
–6 = –5 – 1 = 0 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1
–7 = –6 – 1 = 0 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1
———————————————————
և այլն:

Դրական են 0-ից մեծ թվեր։

Բացասական են 0-ից փոքր թվեր։

0

Այո

Читать далее «Պարապմունք 37.«